Borovanský vrchař

Termín akce:

3. 9. 2022, 1800

Popis akce:

Kde: start u řeky Stropnice, cíl u kláštera v Borovanech

Cyklistický závod o délce 1300m překonávající převýšení 66m.

Prezentace: v místě startu od 17:00 do 17:45

Kategorie: ženy od 18 let, muži od 18 do 49 let, muži od 50 let výše

Povinnosti závodníků: respektovat podmínku, že všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí a dodržují pravidla silničního provozu

Vyhodnocení závodu: v místě cíle 15 minut po ukončení závodu

Startovné 70 Kč, více informací na www.psk-borovany.cz

Typ akce: Sport

Přejít na webové stránky akce

Zpět na kalendář akcí