Koncert ke dni matek

Termín akce:

12. 5. 2019, 1830

Popis akce:

Vstupné: 150 Kč (předprodej vstupenek CBsystem.cz), na místě 200 Kč

Kde: kostel Navštívení Panny Marie

ÚČINKUJÍ:

Borovanský chrámový sbor

Collegium musicum Budvicense

SÓLISTÉ:

Aleš Voráček - tenor

Kateřina Špilauer Hájovská – soprán

DIRIGENT:

Karel Ochozka

KONCERT KE DNI MATEK - Charitativní koncert pro farnost Borovany

V neděli 12. května v 18.30 se bude konat v kostele Navštívení P. Marie v Borovanech charitativní koncert ke Dni matek, na který vás srdečně zvu. Datum koncertu si snadno zapamatujete. 12. května začíná Pražské jaro, a také nás navštíví první z ledových mužů – Pankrác. Letos vychází Svátek matek právě na neděli 12. května, což je příjemná příležitost oslavit mateřství v jakékoliv podobě a poděkovat maminkám hudebním dárkem.

Možná vás těší, že na našem náměstí máme parádní dominantu – budovu bývalé prelatury – zámek. Možná rádi procházíte areálem bývalého kláštera augustiniánů. Možná i vy cítíte výrazné genius loci - „ducha tohoto místa“. A možná jste rádi, že můžete být součástí tak nádherných staveb a těší vás, že jsou krásně opraveny a smysluplně využívány.

Některé budovy však na svou opravu teprve čekají, prostě je tam „práce, jak na kostele“… Původní gotickou část kláštera – kostel Navštívení P. Marie a barokní Škapulířovou kapli spravuje římskokatolická farnost. Samozřejmě slouží k účelu, pro který byly postaveny, mohou je však využívat všichni.  Jsou součástí prohlídkové trasy a slouží např. k reprezentativním koncertům v akusticky i vizuálně jedinečném prostoru.

Pokud budete chtít přispět na opravy těchto prostor prostřednictvím koncertu, který společně pořádají město Borovany a Římskokatolická farnost Borovany, bude nám ctí a vynasnažíme se, abychom vás nezklamali. Na koncertě zahraje komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense, zazpívá borovanský chrámový sbor a jeho hosté. Zahrají a zazpívají umělci, kteří pocházejí z našeho města nebo mají k Borovanům osobní vztah. Uslyšíte zpívat Kateřinu Špilauerovou Hájovskou, Aleše Voráčka, Lucii Kolářovou, Jiřího Tröstla a Ondřeje Koláře. Z instrumentalistů bych rád jmenoval Františka Lejska, Richarda Ochozku či Jaroslava Tröstla. Všichni ochotně vystoupí bez nároku na honorář a svým uměním chtějí poděkovat právě vám, vážení dárci.

Kromě potěchy pro vaši duši i uši je cílem koncertu shromáždit finanční prostředky, které budou následně použity na konkrétní opravu - sanaci a opravu krovů v kostele. Aby bylo vše transparentní, bylo stanoveno vstupné 150 Kč a důležitou informací je, že celkové vybrané vstupné město Borovany zdvojnásobí!!! Za každou zakoupenou vstupenku v hodnotě 150 Kč tedy přispěje dárce na opravu 300 Kč.

Na opravy je možné přispívat různě, my nabízíme charitativní koncert, a pokud máte zájem, pak už je to jen na vás a my budeme upřímně vděčni. Předem děkujeme za vaše dary, budou použity na dobrou věc.

Karel Ochozka

Typ akce: Koncerty

Zpět na kalendář akcí