Májový koncert

Termín akce:

1. 5. 2017, 1800

Popis akce:

Kde: Malovaný sál kláštera

Pražský hudební soubor Amor aeternus („Láska věčná“) vznikl roku 2014 na půdě Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Věnuje se interpretaci hudby 17. a 18. století na kopie dobových nástrojů. Jak je patrno z názvu, zaměřuje se na duchovní hudbu. Tvoří jej mladí profesionální hudebníci a absolventi vysokých hudebních škol. Na svém repertoáru má jak sopránové árie z kantát či oratorií, tak i čistě instrumentální hudbu.

V postní době, čase duchovního usebrání, kontemplace a sbírání sil, ve svém nitru napjatě očekáváme zázrak Velikonoc. Koncert „Cantate et gaudete“ (Zpívejte a radujte se) bude oslavou tohoto zázraku i jarní doby. I duchovní hudba byla komponována s jediným cílem – dotknout se duší svých posluchačů a zanechat v nich hluboký dojem. Stejný přístup jistě volil G. Reutter v Kantátě ke Vzkříšení Páně, kterou soubor Amor aeternus již provedl v novodobé premiéře podle notového materiálu dochovaného v českokrumlovské zámecké hudební sbírce. V období plného jarního májového rozpuku se do hudebních kompozic dostávala celá řada veskrze pozitivních emocí – více než vypovídajícím příkladem může být tzv. Svatební kantáta J. S. Bacha (Weichet nur, betrübte Schatten), která je oslavou lásky a radosti. Kde jinde by takový repertoár mohl znít než v Malovaném sále borovanského zámku, který se stal dějištěm řady svatebních obřadů? Jarní prosluněná nálada plná životadárné energie sálá také z děl G. Ph. Telemanna, A. Vivaldiho a českých skladatelů J. A. Plánického a A. Reichenauera. Pro plné porozumění vokálních děl bude publiku k dispozici jejich překlad jako součást tištěného programu.

Na společné radování při krásné sváteční hudbě se těší soubor Amor Aeternus.

Program:

Program koncertu:
1. A. Vivaldi (1678 – 1741): árie Vaganta "Quamvis ferro, et ense gravis"
z oratoria Juditha triumphans
2. G. Reutter (1708 – 1772): motetto De Resurrectione Domini
I. árie Surrexit Christus hodie – II. árie Alleluja
3. B. Marini (ca. 1580 – ca. 1630): Sonata sopra la Monica in d
sonáta pro dvoje housle a basso continuo
4. J. A Plánický (1691 – 1732): Opella nona De Beata Virgine Maria
z cyklu Opella ecclesiastica
I. sonata – II. recitativ O, mare gratiarum – III. árie Non timeat cor meum
5. G. Ph. Telemann (1681 – 1767): Koncert e moll pro hoboj, smyčce a basso continuo
I. Andante – II. Allegro molto – III. Largo – IV. Allegro
6. J. S. Bach (1685 – 1750): svatební kantáta Weichet nur, betrübte Schatten

Účinkují:

Zuzana Zaimlová - soprán

Vojtěch Podroužek - hoboj

Josefína Matyášová a Daniel Podroužek - housle

Blanka Karnetová - viola

Vojtěch Nejedlý - violoncello

Ondřej Bernovský - cembalo

Typ akce: Koncerty

Zpět na kalendář akcí