Cyklotrasy

Cyklotrasa: NA KOLE OKOLO BOROVAN - Borovanský dětský "razítkový" okruh

26 km - náročnost lehká, vhodná pro malé děti, trasa vede po asfaltových cestách a málo frekventovaných silnicích přes jednotlivé osady a turistické zajímavosti v nejbližším okolí Borovan. Vhodné pro všechny typy kol.

V Borovanech si můžete přečíst borovanské pověsti na dvou informačních panelech - jeden je umístěn v areálu zámku pod nádvořím, druhý na rohu zahrady u mateřské školky. Pak již vyjedeme z  Borovan po cyklostezce 1123 po silnici na Ostrolovský Újezd. Za tratí pod Borovany u infopanelu s dalšími pověstmi lze udělat 2 km zajížďku po úzké asfaltce k pohádkovému pensionu Borovanský mlýn. Za hřbitovem v lese odbočíme z cyklostezky vpravo na č. 1122, která nás po vyznačené silnici s odbočkou vlevo na louce za lesem dovede k Památníku Jana Žižky z Trocnova (razítko s pověstí). Vyznačený okruh naučné stezky kolem archeologických vykopávek bývalého rodiště J. Žižky lze také absolvovat na kole. Do Radostic pojedeme bez vyznačené cyklostezky po silnici (k odbočce ze silnice se vrátíme stejnou cestou). Za bývalou školou na návsi odbočíme šikmo vpravo a asfaltovou zkratkou vyjedeme k silnici do Borovan, kde se napojíme na cyklostezku č. 1121. Po ní přijedeme k hlavní silnici, tu přejedeme a pokračujeme po spojovací úzké asfaltce ke křížku u silnice z Borovan do Ledenic přes Růžov.

U křížku se mění cyklostezka na č. 1050, po ní jedeme kolem lomu a skládky na křižovatku v Růžově, kde z cyklostezky odbočíme vpravo směr Vrcov. Před Vrcovem je umístěn v zatáčce opět infopanel s popisem božích muk a křížků v okolí. (razítko borůvkové v hostinci na návsi ve Vrcově). Přejedeme hlavní silnici a pokračujeme po úzké asfaltce přes pole a les do Hluboké u Borovan. (v místním hostinci opět možnost získat razítko). Za hostincem na křižovatce do Jílovic odbočíme vlevo, kolem zemědělského podniku mírně do kopce dojedeme ke křížku u myslivny, kde odbočíme vpravo do lesa. V lese se napojíme na silnici do Jílovic vlevo. Na kopci v lese na křižovatce odbočíme vpravo a po klidné asfaltce vyjedeme u vlakového nádraží v Jílovicích. Zde možnost získání dalšího razítka v otevřeném Veterán muzeu.  Pokračujeme vpravo po silnici přes řeku Stropnice (tato přírodně chráněná oblast se jmenuje Brouskův mlýn, vlevo za mostkem je informační panel o rezervaci). Na další křižovatce odbočíme z hlavní silnice vpravo, projedeme Třebeč (razítko) a ve Dvorci na křižovatce odbočíme vlevo na hl. silnici směr Trhové Sviny. Za obcí u silnice navštívíme soukromý Park exotických zvířat, kde získáme také razítko. Do Borovan se vrátíme přes Dvorec již po hlavní silnici. Před mostem přes Stropnici vlevo u lesní cesty je další infopanel s pověstmi z okolí.

 

Po trase je možné "sbírat" razítka podle pověstí v okolí na občerstvovacích zastávkách v osadních pohostinstvích a vybrané místní pověsti si přečíst na informačních panelech zakreslených v mapce. Další razítka s kaprem Jakubem Borůvkářem lze získat na pohádkových místech (infocentrum, Park exotických zvířat, pension Borovanský mlýn). 

Možnosti, kde získat razítka:

Borovanský mlýn, Památník Jana Žižky, Radostice, Vrcov, Hluboká, Třebeč, Park exotických zvířat Dvorec

Na kole okolo Bor(ůvk)ovan

K rodišti Jana Žižky z Trocnova

Borovany - Ostrolovský Újezd - Rankov - Nežetice - Březí - Trhové Sviny - U Sv. Trojice - Boršíkov - Čižkrajice - Chvalkov - Slavče - Záluží - Lhotka - Dobrkovská Lhotka - Besednice - Ločenice - Svatý Ján nad Malší - Svachov - Sedlce - Kladiny - Římov - Dolní Stropnice - Straňany - Doudleby - Plav - Heřmaň - Borovnice - Střížov - Lomec

výlet dejinami husitství vás zavede na Doudlebsko, tedy do jedné z nejpozoruhodnějších národopisných oblastí jižních Čech. Kaj v okolí řeky Malše a dolního toku Stropnice opředený řadou tajemství a mýtů získal své označení podle starého slovanského kmene Dudlebů, který tuto oblast osídlil před více jak tisíci lety a na ostrohu nad Malší vybudoval hradiště, které bylo kulturním a správním centrem celé oblasti. Tato oblast se však stala i kolébkou jednoho z nejvýznamnějších a nejrozporuplnějších synů českého národa slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

Cyklovýlet Doudlebskem zahájíte prohlídkou ŽIžkova náměstí se sochou Jana Žižky a jeho přilehlého okolí ve městě borovany, kam vás dopraví vlak ČD. Poté se po CT10123 vydáte přes Ostroloovský Újezd a Rankov do Trhových Svinů. Před Trhovými Sviny stojí za zastávku prohlídka Buškova hamru, za Trhovými Sviny pak barokní kostel Nejsvětější Trojice. Po asi kilometru jízdy opustíte v obci Čižkrajice CT1123 a budete pokračovat po značené CT Pamětí Slepičích hor, která vás povede přes Slavče a Dobrkovskou Lhotku do městečka Besednice. Odtud se vydáte po CT1128 do Ločenic a po asi kilometrovém stoupání budete odměněni krásnou vyhlídkou do širokého doudlebského kraje od kostela ve Svatém Janu nad Malší. Dál budete pokračovat po CT1018 až do Dolní Stropnice, kde ji opustíte, s určitou mírou opatrnosti sjedete na lávku přes Stropnici a příjemnou šotolinovou cestou budete pokračovat k vesničce Doudleby, kde se zase spojíte s CT1018. do Doudleb vstoupíte zdoláním Malše po přetékaném stupni a opustíte ji po lávce Maxe Biaggiho a po pár kilometrech jízdy do třetice budete zdolávat Malši, tentokrát přejezdem (resp. převedením rechlí), technické památky z dob rozkvětu vorařství. Následuje obec Plav, ve které opustíte CT1018 a budete pokračovat po CT1121 přes Heřmaň, Borovnici, Střížov a Strážkovice až do Trocnova, kde před železničním mostem odbočíte vpravo po CT1122 k cíli a završení výletu k rodišti a památníku Jana Žižky z Trocnova, kde naleznete i naučnou stezku a stálou expozici hustiství v jižních Čechách. Pak u vám zbývá asi jen dvoukilometrový přesun po CT1122 a CT1123 na zastávku ČD Borovany.

Trasa je dlouhá 63,7 km, je středně náročná a vhodná pro celodenní výlet.

   

 

Turistické zajímavosti: 

Borovany: 

Ostrolovský Újezd:

 • Renesanční tvrz se špýcharem
 • Z nedaleké vesničky Čeřejov pocházela manželka Jana Žižky z Trocnova, která věnem svému muži dokonce přinesla rodný čeřejovský dvorec. Tuto skutečnost připmíná pomníček odhalený v roce 1938 s nápisem "Zde stával statek Jana Žižky, zemana trocnovského".

Trhové Sviny

 • Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1722
 • Šestiúhelníková kamenná kašna uprostřed náměstí pochází z roku 1868
 • Buškův hamr
 • Kostel Nejsvětější Trojice
 • Muzeum užitkových vozidel - nákladní vozy, autobusy, požární vozidla
 • Rodný dům Karla Valdaufa (dnes muzeum) a Emila Háchy

Boršíkov

 • Kaple se zvoničkou a Boží muka

Čižkrajice

 • Pozůstatky tvrze Čížkrajice
 • Socha sv. Jana Nepomuckého
 • boží muka v nedalekém Chvalkově

Besednice

 • Kostel svatého Prokopa a fara
 • Barokní výklenková kaple svatého Jana Nepomuckého
 • Boží muka ze 16. století
 • Mohylník - nedaleké archeologické naleziště

Svatý Ján nad Malší

 • Zbytky opevnění někdejšího hradu Velešína - vyhlídka nad přehradní nádrží Římov
 • Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, jednolodní barokní stavba trojboce zakončeným presbytářem, hranolovou věží v západním průčelí a sakristií v ose kostela nad východním konci
 • Čtvercová náves se sochou sv. Jana Nepomuckého uprostřed, s pomníkem padlých v I. a II. světové válce
 • Galerie na faře - výstava obrazů a vltavínů

Římov

 • První zmínka o Římově pochází z roku 1395
 • Kostel svatého Ducha s ambity postavený mezi lety 1672 - 1697
 • "Pašijová cesta" 25 zastavení zdejší unikátní křížové cesty
 • Vodárenská nádrž Římov z let 1971 - 1978
 • Muzeum Roubenka se stálou expozicí " Římovské mašinky aneb od koněspřežky k železnici"
 • Strom roku 2008 - Lípa J. Gurreho

Doudleby

 • První zmínka o Doudlebech v Kosmově kronice odkazuje k roku 981
 • Kostel sv. Vincence
 • Kaple sv. Barbory z roku 1680

Plav

 • Staré mohylové pohřebiště v nedalekém lese
 • Selské usedlosti se špýchárky
 • Technická památka "rechle", zdrž na plavení dřeva
 • Kovová socha sv. Jana Nepomuckého, vyhlídka z Kobylnice nad Malší

Heřmaň

 • Vlastenecký pomník - mohyla, na počest vyhlášení ČSR a uctění spoluobčanů padlých v 1. sv. válce
 • Jihočeská venkovská architektura, Boží muka

Borovnice

 • Pseudogotická kaple Panny Marie z roku 1898
 • Výklenková kaplička při čp. 19
 • Výklenková kaplička severovýchodně od vsi
 • Selské usedlosti z konce 19. století

Střížov
V centru obce je kostel sv. Martina, kde byl údajně křtěn Jan Žižka a stavení u Strychů, jež podle pověsti patřilo rodině spřátelené se Žižkovými rodiči.

Lomec

 • Barokní kaple Sv. Jana Nepomuckého na návsi
 • Štíty některých usedlostí ve stylu selského baroka
 • Barokní výklenková kaplička
 • Obecní váha na zvířata - kulturní památka

Strážkovice

 • Historická obecní kovárna
 • Stezka kovářství