Přidat do programu Zobrazit mapu

Klášter Božího Milosrdenství Nové Hrady

Barokní klášter je spojen s Kostelem sv. Petra a Pavla. Stavba kláštera je ve tvaru čtyřúhelníku a v jeho středu je klášterní dvůr, zvaný zde jako „křížová zahrada“.

Zakladatelem Kláštera Servitů byl vnuk Karla Bonaventury Buquoye, Ferdinand, který byl na válečném tažení proti Turkům roku 1664 těžce raněn. Tehdy učinil slib, že v případě svého uzdravení založí klášter ke cti Panny Marie. Základní kámen kláštera byl položen 27. května 1678 a na místě původní fary před dnešním vchodem do kláštera byl vztyčen kříž. Kompletně byla stavba dokončena v roce 1685. Klášter sloužil svému účelu až do roku 1945. Po 2. světové válce bylo 12 řeholníků odsunuto a klášter se stal sídlem pohraniční stráže. Svým působením klášter silně zdevastovali a nakonec sami odešli, protože jim objekt již nevyhovoval. Až do roku 1991 objekt chátral. Obnova kláštera v 90. letech je spjata s osobou pátera Bonfilia (narozen r. 1926 v Údolí u N. Hradů), který se stal symbolem pro celé město. Jeho energie a neutuchající optimismus vedly nejen k obnově objektu kláštera, ale také k návratu duchovních hodnot, které svým příkladem reprezentoval. Se smrtí pátera Bonfilia v roce 2005 zemřel poslední servita v České republice. Na mariánskou tradici novohradského kláštera však navázalo společenství papežského práva „Rodina Panny Marie“. Prostory kláštera jsou stále otevřeny pro všechny lidi dobré vůle a je nazýván „Domem setkání“.

Kontakt:

Klášter Božího Milosrdenství - Rodina Panny Marie
Husova 2
373 33 Nové Hrady

Telefon: (+420) 386 301 322
Fax: (+420) 386 301 325
Mobil: (+420) 603 857 888
E-mail: info@klaster.cz
Web: www.klaster.cz

Zpět na výpis tipů