Prohlášení o přístupnosti

Město borovany se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.borovany-cb.cz, www.borovansko.cz a www.boruvkobrani.cz. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Webové stránky města Borovany se tak snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnosti a tak vyhovovat zásadám Pravidel tvorby přístupného webu WCAG 2.1

Stav souladu

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu "alt".

  • Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text

  • Některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu .doc nebo .xls

Informace prezentované v jiných formátech

Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout LibreOffice a Acrobat Reader.

LibreOffice
Adobe (Acrobat) Reader

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud nás chcete informovat o jakýchkoliv problémech z hlediska souladu, nebo si chcete vyžádat informace a obsah, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, potom napište zprávu na emailovou adresu sekretariat@borovany-cb.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo zaslanou žádost kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.

Seznam dokumentů

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 11.4. 2020