Borovany a osady

Borovany

Objevte malebný kout na jihu Čech uprostřed pomyslného trojúhelníku mezi Českými Budějovicemi, lázeňskou Třeboní a pohraničím Novohradských hor, který nabízí návštěvníkovi příležitost k odpočinku, poučení i prožití krásných dnů v malebném jihočeském prostředí.

V názvu Borovan se ozývají hluboké borové lesy oplývající bohatstvím borůvek a hub, typické rybníky lákají k posezení s prutem. Okolí je protkáno značenými cyklistickými i pěšími stezkami, které vedou krajinou rybníků, kolem starobylých jihočeských statků, božích muk a kapliček v polích. Panorama Slepičích a Novohradských hor rámují celkový pohled na městečko, pod nímž se klikatí meandrující říčka Stropnice.

Město Borovany má 4088 obyvatel (2013) včetně osad Vrcov, Dvorec, Třebeč, Radostice a Trocnov.
Nadmořská výška 502 m n. m.
 

Doprava a spoje:

Pravidelné autobusové linky do Českých Budějovic, Trhových Svinů a do Třeboně.
Železniční trať České Budějovice – České Velenice.

Jízdní řády autobusy

Jízdní řády vlaky

Školství:

Mateřská škola www.msborovany.cz
Lazna 430, Borovany
ředitel školy: Mgr. Vít Sumerauer
E: msborovany@gmail.com  
T: 387 981 225

 

Základní škola www.zsborovany.cz 
Petra z Lindy 13, Borovany
ředitel školy: Mgr. Luboš Laczko
E: sekretariat@zsbo.cz 
T: 387 932 111

 

Základní umělecká škola www.zusborovany.cz 
Žižkovo nám. 20, Borovany
ředitel školy: Karel Ochozka
E: info@zusborovany.cz 
T: 387 981 402

Sociální služby:

Dům s pečovatelskou službou
Borůvka – středisko pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením www.boruvka-borovany.cz
Nazaret – denní centrum, chráněná dílna www.nazaret.cz
Pečovatelské služby poskytují:
Ledax
Borůvka
Archa Borovany

Zdravotnictví:

Zdravotní středisko – praktický lékař, lékař pro děti a dorost, stomatolog, lékárna
Rehabilitační a regenerační centrum www.rehabilitaceborovany.cz

Kultura:

Knihovna http://www.borovany-cb.cz/knihovna.asp?p1=17288 
Kulturní dům
Kinosál
Klášter
Infocentrum

Vrcov

je jednou ze šesti osad města Borovany v Jihočeském kraji. Leží na silnici z Borovan do Třeboně, na křižovatce se silničkou z Ledenic přes Růžov do Hluboké u Borovan. Má 169 stálých obyvatel.

Nadmořská výška 475 -505 m n. m.
Ve Vrcově naleznete knihovnu, pohostinství, obchod.

www.vrcov.cz

Vrcov

Dvorec

se nachází 2,4 km na jihovýchod od Borovan. Obcí prochází silnice II/ 157. Je zde evidováno 53 domů. Poblíž Dvorce se nachází zoologická zahrada ZOO Dvorec www.zoodvorec.cz

Třebeč

se nachází 3,8 km jihovýchodně od Borovan. Je zde evidováno 71 domů.

Třebeč

Radostice

se nachází 2,5 km na západ od Borovan. Vesnicí protéká  Trocnovský potok. Je zde evidováno 106 domů. Prochází tudy železniční trať České Budějovice – České Velenice, na které je zřízena zastávka Radostice u Trocnova.

Trocnov

nachází se 3,5 km od Borovan. Prochází tudy železniční trať České Budějovice – České Velenice. Je zde evidováno 55 domů.

www.trocnov.cz

Trocnov