Přidat do programu Zobrazit mapu

Vzácné knihy v borovanském klášteře

Vzácné knihy v borovanském klášteře

Termín akce:

11. 6. 2022, 1400

Popis akce:

Do Borovan s tím! Středověký klášter a jeho knihy

V sobotu 11. června bude v prostorách bývalého borovanského kláštera slavnostně otevřena výstava věnovaná zdejší knihovně v období středověku.

Název výstavy „Do Borovan s tím!“ upomíná na latinský přípisek Detur in Borowan dochovaný v několika rukopisech, které původně patřily třeboňskému klášteru, ale později byly v souladu s touto výmluvnou instrukcí darovány právě nově založené kanonii v Borovanech. Panelová výstava zájemce seznámí s dějinami borovanské klášterní knihovny, a především se samotnými středověkými knihami, které se z ní dodnes dochovaly. Představí nejen jejich obsah, ale i typickou formu v kontextu středověké knižní kultury obecně. Návštěvníci se tak mohou například dozvědět, jak se knihy ve středověku vyráběly, jak se pozná, komu patřily, nebo v čem se tehdejší knihovny odlišovaly od těch dnešních a v čem si jsou naopak stále velmi podobné. Jelikož za každým svazkem stojí konkrétní lidé, kteří jej kdysi vytvořili či užívali, pozornosti neuniknou ani původní majitelé kodexů, kteří se jich rozhodli vzdát ve prospěch borovanské kanonie. Zvláštní místo mezi nimi zaujímá velmi aktivní písař Kříž z Telče (1434–1504), který se na konci života stal augustiniánským kanovníkem v Třeboni, zatímco jeho soukromá třídílná latinská Bible našla svůj nový domov v Borovanech.

Kromě samotných výstavních panelů bude návštěvníkům k dispozici tablet, na němž budou moci virtuálně listovat dochovanými borovanskými rukopisy ze sbírek Národní knihovny v Praze. Na zahájení výstavy bude navíc od Jihočeského muzea zapůjčen jeden prvotisk pocházející přímo z borovanské knihovny a na ukázku též jeden pergamenový rukopis z Třeboně.  

Výstavu připravili studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za spolupráce s Národní knihovnou České republiky, Knihovnou Národního muzea a dalšími institucemi či jednotlivci. Obsahově vychází z nedávného podrobného výzkumu, který vyústil v trojdílnou publikaci Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech z pera Michala Dragouna, Adély Ebersonové a Lucie Doležalové (vydanou také s podporou města Borovany). Autoři knihy i výstavy doufají, že se toto bohaté historické dědictví, jaký dochovaný soubor středověkých knih z Borovan představuje, u veřejnosti setká s přívětivým ohlasem.

 

 Karel Pacovský, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Typ akce: Výstavy

Zpět na kalendář akcí