Klášterní muzeum

Bývalý augustiniánský klášter 

byl založen roku 1455 Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl klášter zrušen. Znovu obnoven byl v roce 1663 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. století byla přistavěna Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., objekt prelatury (zámku) vlastnili do roku 1939 Schwarzenbergové.

Klášterní muzeum

Dýchl na vás genius loci?
V gotické křížové chodbě kláštera jsou umístěny originály barokních soch. Mezi nimi mariánské sousoší z Českých Budějovice z roku 1716 nebo socha sv. Anny z roku 1724, které vytvořil známý  budějovický sochař Josef Dietrich. V klášterním muzeu se seznámíte s historií poutnictví a borovanskými "železnými kravami" a uvidíte originály soch z pašijové cesty v nedalekém Římově, která je kopií křížové cesty v Jeruzalémě a je nemovitou kulturní památkou České republiky. Přibližně 6 km dlouhá cesta byla dokončena po roce 1700 s konečným počtem 25 zastavení. Během 90. let 20. století se začaly objevovat případy krádeží. Proto byly veškeré sochy ze 17. století z kaplí staženy a umístěny do depozitáře. Po dohodě mezi borovanskou farností, Českobudějovickým biskupstvím a farností Římov byly nejvzácnější sochy umístěny do klášterní muzea v Borovanech. 
Uvidíte i barokní Škapulířovou kapli, která byla postavena v roce 1747. 

Vstupné:

dospělí 30 Kč
senioři +65, ZTP a děti (6-15 let) 30 Kč
 

Klášterní muzeum je zpřístupněno celoročně v otevírací době infocentra. 

září - červen:
PO - PÁ 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
ST 9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
v květnu, červnu a září:
navíc SO - NE 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
červenec, srpen:
denně 9:00 - 12:00 12:30 - 17:30 

Rezervace prohlídek:

Informační centrum města Borovany (klášter)

Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
T: 387 001 356
E: info@borovany-cb.cz
www.borovansko.cz

Strop ve Škapulířové kapli  Škapulířová kaple  Škapulířová kaple 

Sochy z Římova  Sochy z Římova  Sochy z Římova  

Borovanské železné krávy  Klášterní muzeum Klášterní muzeum