Přidat do programu Zobrazit mapu

Klosterneuburští augustiniáni v borovanském klášteře

Klosterneuburští augustiniáni v borovanském klášteře

Termín akce:

19. 10. 2022, 1800

Popis akce:

Kde: Vinárna Pod Věží

Vstupné: zdarma

K příležitosti 100 letého výročí otevření obecní knihovny v Borovanech jsme pro vás připravili vzdělávací večery o historii kláštera.
Během cyklu krátkých přednášek, z nichž žádná nebude tvat déle než 45 minut, se dozvíte mnoho zajímavostí z historie Borovan a životě městečka po třicetileté válce. Přednášky pro nás připravil PhDr. Tomáš Hunčovský, PhD., zaměstanec Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, který také přeložil pro město Borovany kroniku probošta Konráda Fischera (1631-1701).
Přednášky jsou zdarma a ke každé vám nabídneme šálek dobré kávy a pohodové prostředí místní vinárny. 

Přednáškový cyklus o borovanském proboštovi Konrádu Fischerovi (1631–1701)

V šestidílném přednáškovém cyklu bude představena osobnost Konráda Fischera, který se významnou měrou zasloužil o obnovu a rozvoj borovanského kláštera v období po třicetileté válce. Rodák z německého Krenkingenu studoval v mládí filozofii a medicínu na univerzitách v Salzburgu a Freiburgu. Ve dvaceti letech vstoupil do proslulého kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina v Klosterneuburgu, kde strávil šest let. Poté se odebral do Borovan, kde setrval až do konce života. V čele borovanské kanonie stál Konrád Fischer dlouhých 24 let, během nichž měl možnost důkladně se seznámit s tamním prostředím a podílet se na jeho kultivaci. Krátce před smrtí sepsal pozoruhodné dílo o historii borovanského kláštera, které nabízí pohled nejen na samotný klášter, ale zároveň nám otevírá bránu do raně novověké společnosti poddanského městečka, jež se vzpamatovávalo z devastujících následků třicetileté války.

 

Přednáší: Tomáš Hunčovský ze Státního okresního archivu České Budějovice

Kdy: 5. října – 9. listopadu 2022, vždy ve středu od 18 hodin

Kde: Vinárna u kašny

 

1. Rodinné zázemí a mládí (5. října 2022)

2. In nomine Dei: vstup do řádu řeholních kanovníků sv. Augustina a působení v Klosterneuburgu (12. října 2022)

3. Klosterneuburští augustiniáni v borovanském klášteře (19. října 2022)

4. Konrád Fischer se stává borovanským proboštem (26. října 2022)

5. Úsvit v době temna: Konrád Fischer v čele borovanského kláštera (2. listopadu 2022)

6. Smrt a proboštův odkaz (9. listopadu 2022)

Tomáš Hunčovský

Zpět na kalendář akcí