Jízda pro Růži

Termín akce:

12. 6. 2021, 900

Popis akce:

Informace pro cyklisty a obce ke konání

Jízdy pro Růži 2021

Pokud bude 12. června 2021 příznivé počasí, bude „Jízda pro Růži“ konána v mírně omezeném formě díky „Mimořádných opatření MZČR“, které s platností od 31. 5. 2021 stanovují omezení konání hromadných akcí při splnění následujících podmínek: „Akce se může venku zúčastnit maximálně 150 osob, dodržována ale musí být hygienická opatření.“ Pokud dojde ze strany MZČR ke změně uvedených podmínek po 7. 6. 2021, nebude to již důvod pro další změnu níže uvedených podmínek pro akci „Jízda pro Růži 2021“, za kterých se bude akce konat.

Je všeobecně známo, že průměrná účast cyklistů na Růži bývá přes 200 osob. Pořadatelé dále nejsou schopni, ani ochotni vyžadovat od cyklistů plnění hygienických opatření. To jsou důvody, proč pořadatelé letošní Růži mírně takto upraví:

Prezentace bude opět před borovanskou radnicí od 8:30 do 9:00 hodin. Startovné 5 Kč nebude vybíráno. Každý účastník jízdy obdrží „informace pro účastníky jízdy“ včetně mapky trasy, která je stejná jako v posledních ročnících. Dále obdrží pamětní odznak „Jízda pro Růži“, darovaný od Sdružení Růže. Oproti minulým ročníkům nebudou rozdávány pamětní listy, protože v letošním roce nebudou v projížděných obcích razítkovány, aby nedocházelo k velkému shromažďování osob z důvodů hygienických opatření. Ze stejného důvodu nebude v letošním ročníku poskytována hromadná svačina v Horní Stropnici. Občerstvení si zajistí každý účastník vhodným způsobem na vhodném místě.

Po příjezdu k prezentaci obdrží účastníci jízdy uvedené předměty a okamžitě odstartují na vyznačenou trasu jízdy, aby v místě startu nedocházelo k velkému shromažďování osob. Tímto opatřením se vyhoví výše uvedeným podmínkám s celostátní platností.

Pořadatelé akce se omlouvají za uvedené změny oproti dosavadním zvyklostem.

S případnými dotazy se můžete obrátit na č. t. 731 76 333,

nebo na adresu josef.157@seeznam.cz                                                                      JM

Start: před borovanskou radnicí

Plánovaná místa pro razítkování pamětních listů:

Ledenice – 9:20 – 9:45  parkoviště u hřbitova, Mladošovice – 10:00 – 10:50  u obchodu na návsi, Jílovice –  10:40 – 11:30  na návsi, Petříkov – 11:20 – 12:00 před hospodou U Bečků,

Olešnice – 11:45 – 12:25 před hospodou Na kopečku (na návsi), Horní Stropnice – 12:30 – 13:30 u sportovní haly, Kamenná – 13:30 – 14:30  před obecním úřadem, Čížkrajíce – 13:50 – 14:50 před zastávkou autobusů na návsi, Trhové Sviny – 14:20 – 15:20  infocentrum na náměstí.

Pozor:   Trasa A vede po státní silnici.  Trasa  B vede zajímavější přírodou, ale dva úseky vedou zpevněnou lesní a polní cestou, vhodnou pouze při suchém terénu pro treková a horská kola.

Telefonní čísla:   158 – Policie ČR,    155 – První pomoc,  731 76 3333 pořadatel, případně odvoz nepojízdných kol (za úhradu).

Každý jede na vlastní nebezpečí!

Startovné pro dospělé je  5 Kč.

Šťastnou cestu a pěkné zážitky přejí Cyklopoutnící a Šnekolez z Borovan.

mapa jízdy pro růži

 

 

 

Typ akce: Sport

Zpět na kalendář akcí