Přidat do programu Zobrazit mapu

Křížová cesta Římov

V druhé polovině 17. století v Římově vzniklo na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou.

V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století a jsou rozptýleny v okruhu 5 km. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

Některé zachované sochy jsou ke zhlédnutí v muzeu v Borovanském klášteře.

Zastavení

 1. Loučení s Matkou
 2. Poslední večeře Páně
 3. Stádní brána
 4. U pusté vsi
 5. U smutné duše
 6. Na hoře Olivetské
 7. U Jidáše
 8. Ježíš svázán
 9. U chromého žida
 10. U Cedronu
 11. Ježíš poházen blátem
 12. Vodní brána
 13. U Annáše
 14. U děvečky (U Kaifáše)
 15. Malý Pilát
 16. U Herodesa
 17. Velký Pilát
 18. Na Ježíše vložen kříž
 19. Setkání s Matkou
 20. Svatá Veronika
 21. Popravní brána
 22. U Šimona
 23. Kalvárie
 24. Pieta
 25. Boží hrob 

Zpět na výpis tipů